Πρόγραμμα Κατάρτισης Αθηνών Τμημα Β‘

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

(Από 07-04-2014 έως 17-06-14)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων»

Στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος επικαιροποίησης βασικών νοσηλευτικών γνώσεων και εκπαίδευσης σε νέες προηγμένες δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας.

Κέντρο Υλοποίησης: Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής (Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Γουδή)

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

08/04/14

15:00-21:00

 

Φυσική Εξέταση Αναπνευστικής Λειτουργίας και Υποστήριξη Αεραγωγού

Κωνσταντίνου Ε.

3-7

Κατσούλας Θ.

2

2

6

Νοσηλευτική Αξιολόγηση Λειτουργίας Νευρικού Συστήματος (Θεωρία)

Γιαννακοπούλου Μ.

7-9

Μαργιόλης Θ.

2

 

Σάββατο

12/04/14

09:00-15:00

 

Νοσηλευτική Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών – Οργάνωση Δεδομένων (Νοσηλευτικό Ιστορικό)

Πατηράκη Ε.

9-11

 

Χατζοπούλου Μ.

2

 

6

Νοσηλευτική Αξιολόγηση Αγγειακού Συστήματος με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Κωνσταντίνου Ε.

11-1

Μαργιόλης Θ.

2

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Κωματώδους Ασθενούς

Γιαννακοπούλου Μ.

1-3

Κατσούλας Θ.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

29/04/14

15:00-21:00

 

 

 Νοσηλευτική Αξιολόγηση Λειτουργίας Νευρικού Συστήματος (Εργαστήριο)

Γιαννακοπούλου Μ.

3-5

Μαργιόλης Θ.

 

2

 

 

 

6

Εκτίμηση Εργαστηριακών Δεικτών και Διαγνωστικών Εξετάσεων ως Εργαλείο στην Αξιολόγηση των Υγιών και των Ασθενών Ατόμων

Γιαννακοπούλου Μ.

5-7

Μπόζας Ε.

 

2

 

Αξιολόγηση Κλινικο-Βιοχημικών Δεικτών στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Μελέτες Περίπτωσης

Κατσούλας Θ.

7-9

Γιαννακοπούλου Μ.

 

2

 

Σάββατο

03/05/14

09:00-15:00

Επιλογή, διατύπωση και Ιεράρχηση Νοσηλευτικών Διαγνώσεων

Χατζοπούλου

9-11

Πατηράκη Ε

2

 

6

Διαμόρφωση και Σύγκρουση Αξιών

Λεμονίδου

11-1

Τζιαφέρη Σ.

2

 

Σχεδιασμός και διατύπωση αναμενόμενων εκβάσεων και εκτίμηση αποτελεσμάτων νοσηλευτικής φροντίδας 

Κατσαραγάκης

1-3

Χατζοπούλου Μ.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β,Γ,Δ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

06/05/14

15:00-21:00

 

Αρχές της ηθικής στη λήψη ηθικώς αποδεκτών αποφάσεων

Λεμονίδου Χ.

3-5

Τζιαφέρη Σ.

2

 

 

 

 

6

Έννοιες της Ηθικής για τη Νοσηλευτική Πρακτική

Λεμονίδου Χ.

5-7

Τζιαφέρη Σ.

2

 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων

Πατηράκη Ε.

7-9

Χατζοπούλου Μ.

2

 

 

Σάββατο

10/05/14

09:00-15:00

 

Οξεία Νεφρική Βλάβη και Χρόνια Νεφρική Νόσος: Σύγχρονες Θεραπευτικές Μέθοδοι Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας

Μάτζιου

9-11

Παϊκοπούλου Δ.

2

 

 

 

 

6

 

 

Νομοθεσία της Φροντίδας Υγείας-Πηγές

Λεμονίδου

11-1

Τζιαφέρη Σ.

2

 

Ολιστική Προσέγγιση στη Διαχείριση Τραυμάτων και Ελκών. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Γιαννακοπούλου

1-3

Μαργιόλης Θ.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β,Γ,Δ,ΣΤ,Ζ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗ-ΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

13/05/14

15:00-21:00

 

Πρότυπα για Ηθική Συμπεριφορά

Λεμονίδου Χ.

3-7

Τζιαφέρη Σ.

2

2

 

 

6

Τεκμηρίωση της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας – Συστήματα Νοσηλευτικών Ταξινομήσεων

Πατηράκη Ε.

7-9

Χατζοπούλου Μ.

2

 

 

Σάββατο

17/05/14

09:00-15:00

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες

Καλαφάτη

9-11

Καϊτελίδου Δ.

 

2

 

 

 

 

 

6

Διατύπωση Κλινικών Προβλημάτων και Ερευνητικός Σχεδιασμός

Γιαννακοπούλου

11-1

Λεμονίδου Χ.

 

2

 

Σύγχρονες Αντινεοπλασματικές Θεραπευτικές Επιλογές: Οι Στοχευμένες Θεραπείες

Κατσαραγάκης

1-3

Πατηράκη Ε.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

20/05/14

15:00-19:00

 

Τριγωνοποίηση (Ποιοτική σε συνδυασμό με Ποσοτική Έρευνα)

Τζιαφέρη Σ.

3-5

Γιαννακοπούλου Μ.

 

2

 

 

 

4

Ανακουφιστική φροντίδα: Iστορική εξέλιξη και σύγχρονη εφαρμογή

Πατηράκη Ε.

5-7

Κατσαραγάκης Σ.

2

 

 

Σάββατο

24/05/14

09:00-15:00

 

Ανάπτυξη συστήματος δεικτών για την αξιολόγηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών

Καϊτελίδου

9-11

Καλαφάτη Μ.

 

2

 

 

 

 

6

Ανάλυση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων έρευνας

Γιαννακοπούλου

11-1

Σταματάκης Α.

2

 

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση αναγκών ανακουφιστικής φροντίδας. Κλίμακες εκτίμησης

Κατσαραγάκης

1-3

Πατηράκη Ε.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Δ,Ε,ΣΤ,Ζ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

27/05/14

15:00-21:00

 

Συγγραφή και Δημοσίευση Έρευνας

Γιαννακοπούλου Μ.

3-5

Σταματάκης Α.

2

 

 

 

6

Μέτρηση Σφυρο-Βραχιόνιου Δείκτη για Εκτίμηση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου

Μαργιόλης Θ.

5-9

Κατσούλας Θ.

2

2

 

Σάββατο

31/05/14

09:00-15:00

 

Οικονομική αξιολόγηση και συγκράτηση του κόστους των υγειονομικών δαπανών

Καλαφάτη

9-11

Καϊτελίδου Δ.

 

2

 

 

 

 

 

6

 

 

Προφορική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας

Γιαννακοπούλου

11-1

Σταματάκης Α.

2

 

Νέα δεδομένα στη διαχείριση των συμπτωμάτων στην ανακουφιστική φροντίδα

Κατσαραγάκης

1-3

Πατηράκη Ε.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Δ,Ε,ΣΤ,Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

03/06/14

15:00-21:00

 

Νοσηλευτική θεραπευτική σχέση με τον ασθενή και το οικογενειακό περιβάλλον

Πατηράκη Ε.

3-5

Κατσαραγάκης Σ.

2

 

 

 

 

6

Σύγχρονα Υλικά και Τεχνικές Τοποθέτησης Περιφερικών, Κεντρικών και Περιφερικά Εισερχόμενων Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων υπό Υπερηχογραφική Παρακολούθηση

Κωνσταντίνου Ε.

5-9

Μαργιόλης Θ.

 

2

2

 

Σάββατο

07/06/14

09:00-15:00

 

Η χρήση ποσοτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών

Καλαφάτη

9-11

Καϊτελίδου Δ.

 

2

 

 

 

 

6

Κριτική Αξιολόγηση της Ποιότητας Δημοσιεύσεων με Θεσπισμένα Κριτήρια αναλόγως του Ερευνητικού Σχεδιασμού της Μελέτης (Θεωρία)

Γιαννακοπούλου

11-1

Σταματάκης Α.

2

 

Συμβουλευτική θρήνου ασθενών και φροντιστών

Κατσαραγάκης

1-3

Πατηράκη Ε.

2

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γ,Ε,ΣΤ,Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

10/06/14

15:00-20:00

 

 

Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική-Evidence Based Practice

Γιαννακοπούλου Μ.

3-8

Καλαφάτη Μ.

 

3

2

5

 

Σάββατο

14/06/14

09:00-15:00

 

Υγεία και Ασφάλεια κατά την άσκηση της νοσηλευτικής

Καλαφάτη

9-11

Καϊτελίδου Δ.

 

2

 

 

 

 

8

Κριτική Αξιολόγηση της Ποιότητας Δημοσιεύσεων με Θεσπισμένα Κριτήρια αναλόγως του Ερευνητικού Σχεδιασμού της Μελέτης  (Εργαστήριο)

Γιαννακοπούλου

11-1

Σταματάκης Α.

 

2

Νομική Φύση της Σχέσης του Νοσηλευτή με τον Ασθενή. Ανάλυση Περιπτώσεων Νομικής Νοσηλευτικής Ευθύνης

Κολοβός

1-3

Τζιαφέρη Σ.

 

2

2

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ε,Η

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Ώρες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΏΡΕΣ)

 

ΩΡΑ

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β

 

Τρίτη

17/06/14

15:00-20:00

 

 

Ανάλυση περιπτώσεων ασθενών  που νοσηλεύονται σε κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα

Πατηράκη Ε.

3-5

Κατσαραγάκης Σ.

 

2

 

 

 

5

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Σύνταξη Κλινικών Πρωτοκόλλων

Γιαννακοπούλου Μ.

5-8

Καλαφάτη Μ.

 

3

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: 82 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 18 Ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 6 σε δύο περιφέρειες της χώρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 8-25 άτομα ανά Τμήμα

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ-ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ:  100

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Μάρτιος 2014, 3:58 μμ