Περιγραφή Προγράμματος

Το παρόν Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης είναι Διϊδρυματικό και διεξάγεται από το τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ (Ίδρυμα Συντονιστής) σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεργαζόμενο).

 

Σκοπός του προγράμματος

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος επικαιροποίησης βασικών νοσηλευτικών γνώσεων και εκπαίδευσης σε νέες προηγμένες δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εξέλιξη των συμμετεχόντων, κατόπιν στοχευμένης εκπαίδευσης (εξατομικευμένης, αλλά και συνεργατικής) σε πλήθος σεναρίων με μεταβλητή ποικιλομορφία (ανατομική, παθολογική, κλπ). Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι με τη δυνατότητα εκμάθησης και εξάσκησης σε προηγμένες δεξιότητες διαφόρων τύπων (επικοινωνιακών, τεχνικών και γνωστικών) θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά περισσότερο περίπλοκες καταστάσεις, στις οποίες εμπλέκεται η νέα τεχνολογία, οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι, τα νέα φάρμακα και υλικά, εφαρμόζοντας τις αρχές της Ηθικής και Δεοντολογίας και γνωρίζοντας τα Νομικά πλαίσια δράσης τους, μέσα όμως από τη δυνατότητα εξάσκησης σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα είναι πολυθεματικό, πλουραλιστικό και βασιζόμενο στην ολιστική προσέγγιση του υγιούς και ασθενούς ατόμου, στη φροντίδα υγείας.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται διδασκαλία 8 μαθησιακών ενοτήτων ως εξής:

Α. Νέα Δεδομένα στη Νοσηλευτική Αξιολόγηση Υγιούς και Ασθενούς Ατόμου, Β. Εξελίξεις στην Επιστημονική Μέθοδο Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης της Νοσηλευτικής Φροντίδας, Γ. Νομοθεσία και Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας Δ. Προηγμένες Διαγνωστικές και Παρεμβατικές Διαδικασίες σε Διάφορες Καταστάσεις, Ε. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ανακουφιστική Φροντίδα, ΣΤ. Νέες Εξελίξεις σε Θέματα Ποιότητας και Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας, Ζ. Διερεύνηση Κλινικών Προβλημάτων μέσω Εφαρμοσμένης Έρευνας και Μέθοδοι Διάχυσης των Αποτελεσμάτων της, Η. Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική-Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πρωτόκολλα.

Κατά το Ακαδ. Έτος 2013-14 θα πραγματοποιηθεί 1 κύκλος σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και θα οργανωθούν 2 τμήματα εκπαιδευόμενων (των 8-25 ατόμων έκαστο). Το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 θα πραγματοποιηθούν 2 κύκλοι σπουδών (χειμερινός και εαρινός) στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και αντίστοιχα 2 κύκλοι στο Τμήμα Νοσηλευτικής Παν. Πελοποννήσου και θα οργανωθεί από 1 τμήμα/κύκλο. Τα 4 από τα 6 τμήματα του Προγράμματος θα οργανωθούν στο τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και τα 2 θα οργανωθούν στο τμήμα Νοσηλευτικής (Πελοποννήσου). Κατά τη διάρκεια των 5 κύκλων του, προβλέπεται να το παρακολουθήσουν 48-150 άτομα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και από τα δύο ΑΕΙ. Οι ώρες διδασκαλίας/τμήμα είναι 100 και περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα οργανωθεί ημερίδα για προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του, καθώς και εξωτερική αξιολόγηση.

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής | Δείτε το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014, 3:36 μμ