Επικαιροποίηση Νοσηλευτικών Δεξιοτήτων

Τίτλος προγράμματος:

Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων

(Update of Fundamentals and Training in Advanced Nursing Competencies Required for Healthy and Unhealthy Individuals’ Care)

 

Κωδικός:

07.08.73.12.01

 

Ιδρύματα και τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  • ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής
  • ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί θα είναι σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Πιστωτικές μονάδες προγράμματος:

Οι 100 ώρες παρακολούθησης αντιστοιχούν σε 14 Πιστωτικές Μονάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

(7 ώρες αντιστοιχούν σε 1 μονάδα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης-ΙΝΕΠ)

 

Διαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων:

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν με γραπτή εξέταση και βάσει των αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (3-6 μήνες) θα σταλεί στους αποφοίτους ερωτηματολόγιο που θα αξιολογεί το βαθμό αξιοποίησης των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν από αυτό.

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής | Δείτε το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014, 3:37 μμ