Διδάσκοντες - Διδακτικές Ενότητες

 

Ονοματεπώνυμo

Βαθμίδα

 

Λεμονίδου Χρυσούλα

(βιογραφικό σημείωμα)

Καθηγήτρια

 

Πατηράκη Ελισάβετ

(βιογραφικό σημείωμα)

Καθηγήτρια

 

Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα

(βιογραφικό σημείωμα)

Αν. Καθηγήτρια

 

Κωνσταντίνου Ευάγγελος

(βιογραφικό σημείωμα)

Αν. Καθηγητής

 

Μάντζιου Βασιλική

(βιογραφικό σημείωμα)

Αν. Καθηγήτρια

 

Καϊτελίδου Δάφνη

(βιογραφικό σημείωμα)

Επικ. Καθηγήτρια

 

Σταματάκης Αντώνης

(βιογραφικό σημείωμα)

Επικ. Καθηγητής

  

Κατσούλας Θεόδωρος

(βιογραφικό σημείωμα)

Λέκτορας

 

Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος

(βιογραφικό σημείωμα)

Λέκτορας

 

Τσιρώνη Μαρία

(βιογραφικό σημείωμα)

Αν. Καθηγήτρια

 

Ζυγά Σοφία

(βιογραφικό σημείωμα)

Επικ. Καθηγήτρια

 

Πρεζεράκος  Παναγιώτης

(βιογραφικό σημείωμα)

Επικ. Καθηγητής

 

Πανουτσόπουλος  Γεώργιος

(βιογραφικό σημείωμα)

Επικ. Καθηγητής

 

Τζιαφέρη Στυλιανή

(βιογραφικό σημείωμα)

Επικ. Καθηγήτρια

 

Ροχας-Χιλ Ανδρέα Πάολα

(βιογραφικό σημείωμα)

Λέκτορας

 

Κατσαραγάκης  Στυλιανός

(βιογραφικό σημείωμα)

Λέκτορας

 

Κολοβός  Πέτρος

(βιογραφικό σημείωμα)

Διδάκτωρ Νοσηλευτικής, ΕΔΙΠ

 

Καλαφάτη Μαρία

Διδάκτωρ Νοσηλευτικής, Ε.Τ.Ε.Π

 

Χατζοπούλου Μαρία

Διδάκτωρ Νοσηλευτικής,

 

Παϊκοπούλου Δήμητρα

Διδάκτωρ Νοσηλευτικής, Εκπαιδευτικός

 

Μπόζας Ευάγγελος

(βιογραφικό σημείωμα)

Διδάκτωρ Βιολογίας

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΑΠΕΛ (ΣΠΑΡΤΗ)

ΕΝΟΤΗΤΑ   Α

Νέα Δεδομένα στη Νοσηλευτική

Αξιολόγηση Υγιούς και

Ασθενούς Ατόμου

 

 

 

 

 

 • Φυσική Εξέταση Αναπνευστικής Λειτουργίας και Υποστήριξη Αεραγωγού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση Αγγειακού Συστήματος με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση Λειτουργίας Νευρικού Συστήματος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Μέθοδοι Αξιολόγησης Κωματώδους Ασθενούς

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Εκτίμηση Εργαστηριακών Δεικτών και Διαγνωστικών Εξετάσεων ως Εργαλείο στην Αξιολόγηση των Υγιών και των Ασθενών Ατόμων

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΕΝΟΤΗΤΑ   Β

Εξελίξεις στην Επιστημονική Μέθοδο Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης της Νοσηλευτικής Φροντίδας

 

 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών – Οργάνωση Δεδομένων (Νοσηλευτικό Ιστορικό)

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

(βιογραφικό σημείωμα)

 • Επιλογή, διατύπωση και Ιεράρχηση Νοσηλευτικών Διαγνώσεων

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

 • Σχεδιασμός και διατύπωση αναμενόμενων εκβάσεων και εκτίμηση αποτελεσμάτων νοσηλευτικής φροντίδας

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΤΖΙΑΦΕΡΗ

(βιογραφικό σημείωμα)

 • Τεκμηρίωση της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας – Συστήματα Νοσηλευτικών Ταξινομήσεων

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ   Γ

Νομοθεσία και Δεοντολογία

στο Χώρο της Υγείας

 

 • Διαμόρφωση και Σύγκρουση Αξιών

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

 • Αρχές της ηθικής στη λήψη ηθικώς αποδεκτών αποφάσεων

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

 • Έννοιες της Ηθικής για τη Νοσηλευτική Πρακτική 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

 • Πρότυπα για Ηθική Συμπεριφορά 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

 • Νομοθεσία της Φροντίδας Υγείας-Πηγές

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ

ΤΖΙΑΦΕΡΗ

 • Νομική Φύση της Σχέσης του Νοσηλευτή με τον Ασθενή. Ανάλυση Περιπτώσεων Νομικής Νοσηλευτικής Ευθύνης 

ΚΟΛΟΒΟΣ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΚΟΛΟΒΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ   Δ

Προηγμένες Διαγνωστικές και

Παρεμβατικές Διαδικασίες

σε Διάφορες Καταστάσεις

 

 • Ολιστική Προσέγγιση στη Διαχείριση Τραυμάτων και Ελκών. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΥΓΑ

(βιογραφικό σημείωμα)

 • Αξιολόγηση Κλινικο-Βιοχημικών Δεικτών στην Επείγουσα Φροντίδα Υγείας. Μελέτες Περίπτωσης

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΡΟΧΑΣ-ΧΙΛ

(βιογραφικό σημείωμα)

 • Μέτρηση Σφυρο-Βραχιόνιου Δείκτη για Εκτίμηση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

 

 • Σύγχρονα Υλικά και Τεχνικές Τοποθέτησης Περιφερικών, Κεντρικών και Περιφερικά Εισερχόμενων Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων υπό Υπερηχογραφική Παρακολούθηση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 • Οξεία Νεφρική Βλάβη και Χρόνια Νεφρική Νόσος: Σύγχρονες Θεραπευτικές Μέθοδοι Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας

ΜΑΤΖΙΟΥ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΖΥΓΑ

 • Σύγχρονες Αντινεοπλασματικές Θεραπευτικές Επιλογές: Οι Στοχευμένες Θεραπείες (2 ώρες Θεωρία)

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ?

ΤΣΙΡΩΝΗ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΕΝΟΤΗΤΑ   Ε

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην

 Ανακουφιστική Φροντίδα

 

 

 • Ανακουφιστική φροντίδα: Iστορική εξέλιξη και σύγχρονη εφαρμογή  (2 ώρες Θεωρία)

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

 • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση αναγκών ανακουφιστικής φροντίδας. Κλίμακες εκτίμησης (2 ώρες Θεωρία) 

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

 • Νέα δεδομένα στη διαχείριση των συμπτωμάτων  (2 ώρες Θεωρία)

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΤΣΙΡΩΝΗ

 • Νοσηλευτική θεραπευτική σχέση με τον ασθενή και το οικογενειακό περιβάλλον (2 ώρες Θεωρία)

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΤΖΙΑΦΕΡΗ

 • Συμβουλευτική θρήνου ασθενών και φροντιστών  (2 ώρες Θεωρία)

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

 • Ανάλυση περιπτώσεων ασθενών  που νοσηλεύονται σε κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα (2 ώρες Εργαστηριακή Άσκηση)

ΠΑΤΗΡΑΚΗ

ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΤ

Νέες Εξελίξεις σε Θέματα Ποιότητας και Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες 

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

(βιογραφικό σημείωμα)

ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

(βιογραφικό σημείωμα)

 • Ανάπτυξη συστήματος δεικτών για την αξιολόγηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών 

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

 • Οικονομική αξιολόγηση και συγκράτηση του κόστους των υγειονομικών δαπανών

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

 • Η χρήση ποσοτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

 • Υγεία και Ασφάλεια κατά την άσκηση της νοσηλευτικής

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

ΤΖΙΑΦΕΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ    Ζ

Διερεύνηση Κλινικών Προβλημάτων μέσω Εφαρμοσμένης Έρευνας και Μέθοδοι Διάχυσης των Αποτελεσμάτων της

 

 • Διατύπωση Κλινικών Προβλημάτων και Ερευνητικός Σχεδιασμός

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Ανάλυση και Ερμηνεία Αποτελεσμάτων

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Τριγωνοποίηση (Ποιοτική σε συνδυασμό με Ποσοτική Έρευνα)

ΤΖΙΑΦΕΡΗ

ΤΖΙΑΦΕΡΗ

 • Συγγραφή και Δημοσίευση Έρευνας 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Προφορική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ    Η

Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική- Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πρωτόκολλα

 

 • Κριτική Αξιολόγηση της Ποιότητας Δημοσιεύσεων με Θεσπισμένα Κριτήρια αναλόγως του Ερευνητικού Σχεδιασμού της Μελέτης

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική-Evidence Based Practice

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 • Κατευθυντήριες Οδηγίες και Σύνταξη Κλινικών Πρωτοκόλλων

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2014, 6:08 μμ